Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Sierpień 22

Intencja dnia

Abyśmy zawsze pamiętali słowa Chrystusa:

Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem

(J 15,16) (por. art. 147)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Pierwsze śluby
Zmarli
 
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o ducha zmartwychwstania

O powołania, szczególnie do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Dobry katolik słucha papieża i w rzeczy niedogmatycznej, i choćby rozkaz nie był jak należy

(KW, 28)