Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Marzec 22

Intencja dnia

Abyśmy uwalniali się od rzeczy materialnych, i przez to pełniej naśladowali ubogiego Chrystusa i lepiej wykonywali nasz apostolat (art. 21)

Wstawiennictwo:
We pray for
 
Intencje

Za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, za tych którym obiecaliśmy modlić się za nich oraz za wszystkich, którym winniśmy naszą modlitwę

O nasze wzrastanie w wierze, nadziei i miłości

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Modlić się... o zupełne odrodzenie, o żywą wiarę, czystą miłość, niezachwianą nadzieję...

(08.01.1836, Paryż)