Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Lipiec 16

Intencja dnia

Aby, ponieważ żadna przyjaźń nie może istnieć ani wzrastać bez kontaktów międzyosobowych, modlitwa myślna i kontemplacyjna odgrywała żywotną rolę w rozwoju naszej jedności z Chrystusem (art. 64)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających

Za Siostry Zmartwychwstanki

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Boże, ratuj mnie! Oświeć mnie! Na Twoją wolę i służbę cały się oddaję!

(06.1836, Grande Trappe)