Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Listopad 19

Intencja dnia

Aby liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, była źródłem prawdziwego życia religijnego wśród członków rodziny parafialnej (art. 215)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego

Za dusze zmarłych Sióstr Zmartwychwstanek

Za wspólnotę Domu zakonnego w Górnej Austrii

 
Słowa Założyciela

Służenie religii jest służeniem sprawie ojczystej

(KW, 117)