Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Lipiec 21

Intencja dnia

Aby, gdy tylko pozwalają na to miejscowe okoliczności, każdego dnia zakonnicy zbierali się na wspólnej modlitwie i aby zawsze kiedy to jest możliwe była Msza wspólnotowa, najlepiej koncelebrowana (art. 67 i 68)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O większe zaufanie, akceptację i wzajemne wsparcie w naszej wspólnocie

O stały wzrost naszego nabożeństwa do Chrystusa Zmartwychwstałego

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

... odnawiając publicznie postanowienia poświęcenia się na służbę Twoją, jakie zrobiliśmy początkowo przy naszym połączeniu...

(01.08.1836, Paryż)