Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Listopad 15

Intencja dnia

Aby program posługi sakramentalnej i społecznej dla chorych i starców stanowił integralną część zmartwychwstańczego apostolatu parafialnego (art. 213)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom

Za dusze zmarłych naszych krewnych i przyjaciół

Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie

 
Słowa Założyciela

Opowiadajcie wyzwolenie i szczęście pracowitych, uciśnionych i spodlonych niewiedzą i nędzą

(KW, 113)