Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Wrzesień 17

Intencja dnia

Aby, w celu sprostania złożonym i wzrastającym wymogom współczesnej posługi, zakonnicy troszczyli się o własny rozwój duchowy i zawodowy: poprzez kierownictwo duchowe, osobistą lekturę i studium, poprzez udział w kursach, spotkaniach dyskusyjnych i programach okolicznościowych (art. 170)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące, i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za Międzynarodową Komisję Formacji oraz za prowincjalne i regionalne komisje formacji

Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

 
Słowa Założyciela

Wszystko, co najwięcej chrześcijańskie, najświętsze, najlepsze, niech znajdzie w na­szej społeczności braterskiej i zwierzchność i upowszechnienie

(KW, 54)