Kalendarz modlitw na dzień Wrzesień 17

Intencja dnia

Aby, w celu sprostania złożonym i wzrastającym wymogom współczesnej posługi, zakonnicy troszczyli się o własny rozwój duchowy i zawodowy: poprzez kierownictwo duchowe, osobistą lekturę i studium, poprzez udział w kursach, spotkaniach dyskusyjnych i programach okolicznościowych (art. 170)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu cierpiące, i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za Międzynarodową Komisję Formacji oraz za prowincjalne i regionalne komisje formacji

Za wspólnotę Domu zakonnego w Złocieńcu

 
Słowa Założyciela

Wszystko, co najwięcej chrześcijańskie, najświętsze, najlepsze, niech znajdzie w na­szej społeczności braterskiej i zwierzchność i upowszechnienie

(KW, 54)