Kalendarz modlitw Kwiecień 30

Intencja dnia

Abyśmy rozpoznali, że Duch Święty przemawia do nas, przez wymagania życia wspólnego i apostolatu oraz przez wydarzenia codziennego życia (art. 43)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych, a zwłaszcza za naszego przełożonego lokalnego

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie

Za współbraci pracujących na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech

 
Słowa Założyciela

...przystępuję do trybunału pokuty, wyrzekając się wszystkich moich niegodziwych teorii, wszelkich grzechów i skłonności grzesznych...

(07.11.1837, Grande Trappe)