Kalendarz modlitw Maj 24

Intencja dnia

Aby nasza pobożność do Najświętszej Maryi Panny była zawsze zgodna z kościelnymi zasadami modlitwy, i tak przyczyniała się do głębszego zrozumienia zasad naszej wiary

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Zmarli
 
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za duszpasterzy i wiernych Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Morphett Vale, Australia (w dniu odpustu)

Za naszą Ojczyznę, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Boże najmiłosierniejszy! Przez mękę i zasługi Chrystusa Pana, przez przyczynę Bogurodzicy, przebacz, daruj, skrusz serce moje...

(20.11.1837, Grande Trappe)