Kalendarz modlitw Marzec 24

Intencja dnia

Aby na wzór Chrystusa, który był ubogim, zarówno w rzeczywistości jak i w duchu, również nasza praktyka ewangelicznego ubóstwa była zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna (art. 22)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Abyśmy, zgodnie z naszą tradycją, w naszej posłudze apostolskiej kładli szczególny nacisk na współpracę z laikatem, w szczególny sposób za wspólnoty świeckich związanych z naszą duchowością i historią

Za zmarłych naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Modlić się... o łaskę chrześcijańskiego zachowania się względem obcych, o darowanie wszystkich urazów...

(08.01.1836, Paryż)