Kalendarz modlitw Marzec 5

Intencja dnia

Aby nasze śluby były wyrazem wolnego i całkowitego daru z siebie dla Boga (art. 14)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za chorych, cierpiących i umierających oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

O powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów w Krakowie

 
Słowa Założyciela

...nieczystość, niedbałość w dopełnianiu najprostszych obowiązków chrześcijańskich...

(ze spowiedzi) (13.06.1835, Paryż)