Zebranie Poszerzonej Rady Generalnej

altar seminario 01 2

W Curitiba trwa doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. Jest ona „ciałem” doradczym; składa się z członków rady generalnej i przełożonych prowincjalnych. Zadaniem Poszerzonej Rady Generalnej jest wspieranie przełożonego generalnego w jego zadaniach umacniania jedności Zgromadzenia, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych...

Informacja z dnia 14/04/2013, czytaj więcej... >>
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Wrzesień 23

Intencja dnia

Abyśmy nieustannie wspomagali naszymi modlitwami przełożonego generalnego w uznaniu dla jego posługi wobec całego Zgromadzenia (art. 76)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O łaskę naśladowania naszych Założycieli

Za wszystkich będących w formacji i za kierowników formacji

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

Chcę żyć w świątyni wielkiego Boga, do niej mam wołać za mną ludzkość - w świątyni Boga, co jest wszystkim. W niej znajduję wszystko, co najrozkoszniejszego kochałem, co najprawdziwszego myślałem, co zrobić chciałem najpiękniejszego

(KW, 60)