Ślubuję Bogu na zawsze ...

dsc 0443

4 września w kościele seminaryjnym w Krakowie odbyła się uroczystość ślubów wieczystych naszych współbraci Daniela Szkubery CR, Mariusza Kowalskiego CR i Marcina Klimaszewskiego CR (stoją od lewej). Młodzi Zmartwychwstańcy swoje śluby złożyli na ręce ojca prowincjała Krzysztofa Jana Swóła CR.

Informacja z dnia 15/09/2016, czytaj więcej... >>
 
 
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Kwiecień 22

Intencja dnia

Abyśmy, poprzez ślub posłuszeństwa oddali się całkowicie poprzez Zgromadzenie do dyspozycji Kościoła, by spełnić zbawczą misję Chrystusa powierzoną Kościołowi (art. 42)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za członków naszych wspólnot lokalnych, aby wspomagali się nawzajem w dążeniu do osiągnięcia naszych celów duchowych i apostolskich

Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Boże, niech się dzieje we wszystkim Twoja wola... Natchnij mnie i żyw uczuciami najzupełniejszej pokory...

(07.08.1836, Paryż)