Ślubuję Bogu na zawsze ...

dsc 0443

4 września w kościele seminaryjnym w Krakowie odbyła się uroczystość ślubów wieczystych naszych współbraci Daniela Szkubery CR, Mariusza Kowalskiego CR i Marcina Klimaszewskiego CR (stoją od lewej). Młodzi Zmartwychwstańcy swoje śluby złożyli na ręce ojca prowincjała Krzysztofa Jana Swóła CR.

Informacja z dnia 15/09/2016, czytaj więcej... >>
 
 

Kalendarz modlitw na dzień Lipiec 23

Intencja dnia

Abyśmy w duchu ubóstwa, dla doskonałego wypełnienia ślubów i prawdziwego umierania z Chrystusem wypełniali wszystko należycie i wiernie, odważnie wychodząc na spotkanie przeciwnościom, miłośnie i gorliwie zwyciężali wszelkie trudności i wszystko, co by nas mogło odłączyć od Boga (art. 80)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O stały wzrost ducha pobożności w nas i w wiernych, którym służymy

O nowe powołania na braci współpracowników

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

...abyś nas... rozproszył i zniszczył... jeślibyśmy kiedykolwiek mieli... zmieniając cel naszego społecznego w jedno zebrania - charakter nasz i duch religijny mieli obracać za narzędzie tylko rzeczy podrzędnych, doczesnych...

(01.08.1839, Paryż)