Kalendarz modlitw Czerwiec 15

Intencja dnia

Aby, każdy przełożony starał się, by wszyscy zachowywali Konstytucje i Statuty (art. 48)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszą Ojczyznę, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.

Za sektor niemieckojęzyczny naszego posługiwania

Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie

 
Słowa Założyciela

Daj mi, o Panie, Ojcze miłosierdzia, jedyna i wieczna nadziejo i miłości moja, daj mi łaski potrzebne, żebym jak najściślej trwał w tej praktyce...

(20.06.1838, Paryż)