Kalendarz modlitw Czerwiec 7

Intencja dnia

Abyśmy dawali jasny dowód umierania samemu sobie i składali Bogu najmilszą ofiarę,przezto,żezposłuszeństwaspełnimynawetto,cojestprzeciwnenaszym zapatrywaniom i skłonnościom (art. 45)

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
Święcenia
 
Intencje

Za naszą Ojczyznę oraz za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

Za naszych współbraci pracujących naukowo i w apostolatach specjalistycznych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Pisać... nic sobie nie przypisując, nic się tym, co się napisało i sukcesami tego, nie zajmując... dopełniając przykazanie, pracując w pocie czoła, obracając na korzyść Pana udzielone przez Niego talenty...

(18.12.1837, Solesmes)