Kalendarz modlitw Grudzień 10

Intencja dnia

Aby Międzynarodowa Komisja Formacji przyczyniała się do współpracy i dzielenia się pomiędzy prowincjami/regionem, w celu rozwinięcia i lepszego rozumienia formacji specyficznie zmartwychwstańczej

Wstawiennictwo:
We pray for
Zmarli
 
Intencje

O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego

O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o ducha zmartwychwstania

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Wildzie

 
Słowa Założyciela

We wszystkich stosunkach z ludźmi starać się całą duszą o nawracanie do Pana Boga. A tak się nisko sam stawiać, tak rzecz swoją wystawiać, żeby odwracać od siebie

(KW, 137)