Kalendarz modlitw Grudzień 11

Intencja dnia

Aby Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej pomagało nam głębiej rozumieć i doceniać naszych Założycieli.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych braci na misjach

Za chorych i cierpiących w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach

 
Słowa Założyciela

Żadne poświęcenie i opór nic nie wskórają, jeżeli się odstąpiło od Boga. (KW, 138)