Kalendarz modlitw Grudzień 12

Intencja dnia

Abyśmy zgłębiali problematykę powołań ze szczególnym odniesieniem do naszego Zgromadzenia, trwając na modlitwie o powołania.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Święcenia
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających

Za tych, którzy przeżywają trudności lub żyją na marginesie Wspólnoty

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Uczucie religijne panuje nad wszelkim moim uczuciem, wszelką myślą, wszelkim interesem. (KW, 139)