Kalendarz modlitw Grudzień 21

Intencja dnia

Abyśmy dostrzegli, jako naszą misję, dotarcie do wszystkich ludzi poprzez naszą posługę duszpastersko-wychowawczą

Wstawiennictwo:
We pray for
Święcenia
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konających

O dalszy wzrost z życiu modlitwy całego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Duchowość jest to człowieczeństwo

(BM, 22)