Kalendarz modlitw Grudzień 21

Intencja dnia

Abyśmy dostrzegli jako naszą misję, wychodzenie naprzeciw wszystkim poprzez naszą posługę duszpastersko-wychowawczą. (Mi­sja)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Święcenia
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konających

O dalszy wzrost z życiu modlitwy całego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Duchowość jest to człowieczeństwo. (BM, 22)