Kalendarz modlitw Grudzień 25

Intencja dnia

BOŻE NARODZENIE, uroczystość

Aby miłość Boga, miłość braterska, jak i ludzi, którym służymy była zawsze cechą charakterystyczną Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
 
Intencje

Za Kościół św., nasze Zgromadzenie, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz o pokój

O dobre, wspólnotowe przeżycie Świąt Bożego Narodzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Miłość Boga polega na tym, by Go kochać mimo wszystko

(BM, 18)