Kalendarz modlitw Grudzień 28

Intencja dnia

Abyśmy czynili naszym Chrystusowe pragnienie, by rozpalić ogień Bożej miłości w sercu każdego człowieka na tej ziemi. (Misja)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o ducha zmartwychwstania

O nowe i liczne powołania do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego we Lwowie i w Samborze

 
Słowa Założyciela

Najgłówniejszy ze środków jedności między nami, z organów naszego społecznego organizmu, będzie modlitwa. (BM, 69)