Kalendarz modlitw Grudzień 31

Intencja dnia

Abyśmy dzisiejszy dzień spędzili na dziękowaniu Panu za otrzymane błogosławieństwa w przeciągu minionego roku i prosząc o łaskę dalszej wytrwałości w naszym powołaniu

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Z dziękczynieniem Panu Bogu za łaski otrzymane w ciągu minionego roku oraz prosząc o dalsze błogosławieństwo na nowy rok

Za tych, którzy zmarli w minionym roku, aby mieli udział w pełni zmartwychwstania

We wszystkich naszych intencjach

 
Słowa Założyciela

Miłość wystarczy sama do stworzenia stowarzyszenia i urządzenia wszystkich stosunków i zatrudnień... i ona tylko

(BM, 105)