Kalendarz modlitw Kwiecień 11

Intencja dnia

Abyśmy wykluczyli podejmowanie jakiejkolwiek pracy jedynie dla zysku, pamiętając słowa Chrystusa:

Starajcie się naprzód o królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane

(Mt 6,33) (art. 27)
Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Abyśmy, jako zmartwychwstańcy, byli ludźmi, którzy nie tylko rozważają Misterium Paschalne, ale nim żyją

Za anglikańską Wspólnotę Zmartwychwstania Pańskiego i jej wysiłki w kierunku osiągnięcia jedności chrześcijan

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach

 
Słowa Założyciela

Wspieraj mnie potrzebnymi łaskami do zupełnego odrodzenia się duchowego...

(05.06.1836, Paryż)