Kalendarz modlitw Kwiecień 16

Intencja dnia

Aby nasza praktyka sprawiedliwości społecznej zakładała zachowanie prawa cywilnego, o ile jest ono sprawiedliwe. (art. 39)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O świadomość tego, że jesteśmy zakonnikami w Kościele; za Kościół św. oraz o ducha uległości wobec zarządzeń Ojca św.

Za chorych, starszych i samotnych, za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

Boże, odpuść mi wszelkie przestępstwa przeciw miłości bliźniego... (15.06.1836, Paryż)