Kalendarz modlitw Kwiecień 21

Intencja dnia

Abyśmy przez nasz ślub posłuszeństwa byli posłuszni poleceniom swoich właściwych przełożonych w sprawach odnoszących się pośrednio lub bez­pośrednio do życia Zgromadzenia, to jest do zachowywania ślubów, Konstytucji i Statutów (art. 41)

Wstawiennictwo:
We pray for
Śluby wieczyste
 
Intencje

O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego

Za nasze wspólnoty lokalne, aby wspólnie przeżywały wartości chrześcijańskie, uczestniczyły w Eucharystii i wspólnotowo się modliły

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Kiedy mi ktoś napomyka, że może zdarzy się dla mnie zastępca, dotyka mnie to...

(07.08.1836, Paryż)