Kalendarz modlitw Kwiecień 24

Intencja dnia

Aby wierność ślubowi ubóstwa umocniała więzy naszego życia wspólnotowego. (art. 42)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Święcenia
 
Intencje

Za kurię generalną, kurie prowincjalne i kurię regionalną

Za zmarłych naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Złóżmy Mu dzięki, obudźmy uczucia pokory i oddania się zupełnego na wolę Bożą. Niech Chrystus ogarnie nas całych! (15.08.1836, Paryż)