Kalendarz modlitw Kwiecień 28

Intencja dnia

Abyśmy ze wzrostem naszej wiary rozpoznawali, że Duch Święty mówi do nas na wiele sposobów: przez Pismo św., magisterium Kościoła, przez przepisy naszych Konstytucji i Statutów, przez przełożonych kościelnych i zakonnych... (art. 43)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O ciągłą współpracę pomiędzy prowincjami i regionami na polu, zarówno apostolskim, jak i formacyjnym

Za Kościół św., Ojca św., za naszą diecezję i naszego miejscowego ordynariusza

Za wspólnotę Domu zakonnego na Mentorelli

 
Słowa Założyciela

Boże nieograniczony i wszechmogący w Twej dobroci! Dokonaj to, co tak litościwie zaczynasz! Tyś cała nadzieja moja!

(05.11.1837, Paryż)