Kalendarz modlitw Lipiec 1

Intencja dnia

Abyśmy pomni na to, że nasze osobiste uświęcenie i skuteczna praca apostolska płynie z żywego zjednoczenia z Chrystusem Zmartwychwstałym starali się być mężami modlitwy. (art. 54)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Urodziny
Święcenia
 
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego

Za byłych alumnów naszego Niższego Seminarium i ich wychowawców

Za wspólnotę Domu Prowincjalnego w Krakowie 

O błogosławieństwo Boże dla Prowincjała Prowincji Ontario-Kentucky w dniu rozpoczęcia urzędowania

 
Słowa Założyciela

Daj, Boże, na chwałę Twoją i moje wiekuiste dobro, w Tobie, o Panie miłosierdzia, żeby zacząć życie nowe i prawdziwie chrześcijańskie, i w nim trwać... (19.05.1839, Paryż)