Kalendarz modlitw Lipiec 14

Intencja dnia

Aby poprzez refleksyjne czytanie Pisma św. Duch Święty pobudzał nas do tego, abyśmy wzrastali w poznaniu i czci dla Chrystusa i abyśmy gorliwie zabiegali o upodobnienie się do Niego (art. 62)

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
Zmarli
 
Intencje

Za naszą misję w Tanzanii

Za tych wszystkich, którym winniśmy naszą wdzięczność i modlitwę

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sulisławicach

 
Słowa Założyciela

Spraw, o Panie, aby ta możność służenia Ci jeszcze pośród ludzi obrócona była na największą chwałę Twoją i wedle Twojej świętej woli...

(06.1839, Grande Trappe)