Kalendarz modlitw Lipiec 21

Intencja dnia

Aby, gdy tylko pozwalają na to miejscowe okoliczności, każdego dnia zakonnicy zbierali się na wspólnej modlitwie i aby zawsze kiedy to jest możliwe była Msza wspólnotowa, najlepiej koncelebrowana (art. 67 i 68)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O większe zaufanie, akceptację i wzajemne wsparcie w naszej wspólnocie

O stały wzrost naszego nabożeństwa do Chrystusa Zmartwychwstałego

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

... odnawiając publicznie postanowienia poświęcenia się na służbę Twoją, jakie zrobiliśmy początkowo przy naszym połączeniu...

(01.08.1836, Paryż)