Kalendarz modlitw Lipiec 21

Intencja dnia

Aby oprócz codziennego uczestnictwa w Eucharystii oraz w modlitwach porannych i wieczornych, każdy zakonnik przeznaczył przynajmniej godzinę na prywatną modlitwę i refleksję. (art. 70)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O większe zaufanie, akceptację i wzajemne wsparcie w naszej wspólnocie

O stały wzrost naszego nabożeństwa do Chrystusa Zmartwychwstałego

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

... odnawiając publicznie postanowienia poświęcenia się na służbę Twoją, jakie zrobiliśmy początkowo przy naszym połączeniu... (01.08.1836, Paryż)