Kalendarz modlitw Lipiec 23

Intencja dnia

Abyśmy w duchu umartwienia, dla doskonałego wypełnienia ślubów i prawdziwego umierania z Chrystusem wypełniali wszystko należycie i wiernie, odważnie stawiali czoło przeciwnościom, gorliwie i z miłością pokonywali wszelkie trudności i wszystko, co mogłoby nas odłączyć od Boga. (art. 80)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O stały wzrost ducha pobożności w nas i w wiernych, którym służymy

O nowe powołania na braci współpracowników

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

...abyś nas... rozproszył i zniszczył... jeślibyśmy kiedykolwiek mieli... zmieniając cel naszego społecznego w jedno zebrania - charakter nasz i duch religijny mieli obracać za narzędzie tylko rzeczy podrzędnych, doczesnych... (01.08.1839, Paryż)