Kalendarz modlitw Lipiec 23

Intencja dnia

Abyśmy w duchu ubóstwa, dla doskonałego wypełnienia ślubów i prawdziwego umierania z Chrystusem wypełniali wszystko należycie i wiernie, odważnie wychodząc na spotkanie przeciwnościom, miłośnie i gorliwie zwyciężali wszelkie trudności i wszystko, co by nas mogło odłączyć od Boga (art. 80)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O stały wzrost ducha pobożności w nas i w wiernych, którym służymy

O nowe powołania na braci współpracowników

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

...abyś nas... rozproszył i zniszczył... jeślibyśmy kiedykolwiek mieli... zmieniając cel naszego społecznego w jedno zebrania - charakter nasz i duch religijny mieli obracać za narzędzie tylko rzeczy podrzędnych, doczesnych...

(01.08.1839, Paryż)