Kalendarz modlitw Lipiec 26

Intencja dnia

Aby zgodnie z pragnieniem Zgromadzenia jednym z naszych zasadniczych umartwień zewnętrznych było wierne i gorliwe realizowanie apostolatów i byśmy byli gotowi na przyjęcie z cierpliwością i poddaniem się woli Bożej choroby i innych ludzkich ograniczeń oraz wymogów życia wspólnego. (art. 82)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Aby Poszerzona Rada Generalna mogła skutecznie odpowiadać na potrzeby całej Wspólnoty

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Anny w Szumen, Bułgaria (w dniu odpustu)

Za wspólnoty Domów zakonnych Witten i Taufkirchen

 
Słowa Założyciela

Przed każdym pisaniem podnieść myśl i serce do Pana Boga, prosząc o pokorę i prostotę. (KW, 1)