Kalendarz modlitw Lipiec 27

Intencja dnia

Aby poprzez formalne wizytacje i częste kontakty przełożony generalny wraz ze swoją radą służył całemu Zgromadzeniu, umacniając jedność i owocne życie wspólne oraz czuwał nad wiernością Zgromadzenia charyzmatowi (art. 87)

Wstawiennictwo:
We pray for
Zmarli
 
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o ducha zmartwychwstania

Za tych, którzy opuścili nasze Zgromadzenie z jakichkolwiek powodów

Za wspólnotę Domu zakonnego w Słowacji

 
Słowa Założyciela

Myśl wierna, skora, żarliwa i żywe słowo, ale litera, ale pismo, jakby przeciw niej w ciągłym buncie: nieskore, gnuśne...

(KW, 2)