Kalendarz modlitw Lipiec 29

Intencja dnia

Aby wizytacje kanoniczne odbywały się w atmosferze braterskiej miłości i zaufania oraz prowadziły do duchowego i apostolskiego rozwoju. (art. 102)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego Zgromadzenia

Za nasze miesięczne dni skupienia, aby były owocnym źródłem właściwych motywacji i naszej odnowy

Za wspólnotę Domu zakonnego w Samborze

 
Słowa Założyciela

Lepiej mów mniej, niż więcej, jak jest u nas, zostawiając resztę i poruczając wszystko Panu Bogu. (KW, 4)