Kalendarz modlitw Lipiec 31

Intencja dnia

Aby przełożony prowincjalny/regionalny wspomagany przez swoją radę mógł skutecznie koordynować, kierować i aktywizować apostolat tak wewnętrzny, jak i zewnętrzny całej prowincji/regionu, poprzez ścisły kontakt z poszczególnymi członkami i lokalnymi wspólnotami. (art. 121)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o wierność naszemu charyzmatowi

Za naszych kleryków, juniorystów, nowicjuszy, postulantów oraz ich formatorów

Za naszych współbraci na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech

 
Słowa Założyciela

Nad każdym dniem serio pracować, żeby go przepędzić święcie. (KW, 7)