Kalendarz modlitw Lipiec 6

Intencja dnia

Aby udział w Eucharystii stanowił centralny akt naszego codziennego życia, ponieważ to w niej - przez uczestnictwo w Misterium Paschalnym Chrystusa, tzn. z Nim umierając i powstając z martwych - odnajdujemy najgłębsze znaczenie zmartwychwstania. (art. 57)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających

Za Ojca Prowincjała i Radę Prowincjalną

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Łobzowska

 
Słowa Założyciela

Czemum zapomniał, że poświęcać czasu na nic i dla nikogo nie mogłem, skoro tyle prac nie zrobionych... (07.06.1839, Grande Trappe)