Kalendarz modlitw Listopad 11

Intencja dnia

Aby zakonnicy uznając doniosłą rolę laikatu w życiu Kościoła, słuchali jego głosu z braterskim zainteresowaniem i brali pod uwagę jego pragnienia, punkty widzenia, doświadczenia oraz kompetencje. (art. 198)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za dusze tych, którzy kiedykolwiek byli członkami Zgromadzenia

Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnętrznych, Wspolnotę "Galilea", Wspolnotę burego Misia 

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach

 
Słowa Założyciela

Polityka zaspokojeniem interesów czasowych zajęta, powinna być nade wszystko czasowa, miejscowa, narodowa. (KW, 109)