Kalendarz modlitw Listopad 12

Intencja dnia

Aby zakonnicy uznali, że laikat ma specyficzne posłannictwo w służbie Kościoła i dlatego i dali mu swobodę działania i zachęcili do inicjatywy (art. 212)

Wstawiennictwo:
We pray for
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za zmarłych kierowników formacji: mistrzów nowicjuszy, rektorów seminariów, ojców duchownych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii

(KW, 110)