Kalendarz modlitw Listopad 12

Intencja dnia

Aby zakonnicy uznali, że laikat ma specyficzne posłannictwo w służbie Kościoła i dlatego dali mu swobodę działania i zachęcili do inicjatywy. (art. 198)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za zmarłych kierowników formacji: mistrzów nowicjuszy, rektorów seminariów, ojców duchownych, spowiedników

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Nie ma polityki i narodu bez jedności, nie ma jedności bez religii. (KW, 110)