Kalendarz modlitw Listopad 13

Intencja dnia

Aby zakonnicy szukali sposobności dla dokształcania religijnego laikatu i jego ciągłej formacji. (art. 198)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Ojca Generała i Kurię Generalną

Za tych, którzy zmarli na misjach Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sosnowcu

 
Słowa Założyciela

Narody nie zmieniają swoich przesądów i nałogów przez proklamacje, choćby najwymowniejsze. (KW, 111)