Kalendarz modlitw Listopad 15

Intencja dnia

Aby program posługi sakramentalnej i społecznej dla osób chorych i starszych stanowił integralną część zmartwychwstańczego apostolatu parafialnego. (art. 215)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom

Za dusze zmarłych naszych krewnych i przyjaciół

Za wspólnotę Domu zakonnego w Warszawie

 
Słowa Założyciela

Opowiadajcie wyzwolenie i szczęście pracowitych, uciśnionych i spodlonych niewiedzą i nędzą. (KW, 113)