Kalendarz modlitw Listopad 19

Intencja dnia

Aby liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, była źródłem prawdziwego życia religijnego wśród członków rodziny parafialnej (art. 215)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego

Za dusze zmarłych Sióstr Zmartwychwstanek

Za wspólnotę Domu zakonnego w Górnej Austrii

 
Słowa Założyciela

Służenie religii jest służeniem sprawie ojczystej

(KW, 117)