Kalendarz modlitw Listopad 19

Intencja dnia

Aby liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, była źródłem prawdziwego życia religijnego wśród członków rodziny parafialnej. (art. 217)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., Ojca św. oraz za naszego biskupa diecezjalnego

Za dusze zmarłych Sióstr Zmartwychwstanek

Za wspólnotę Domu zakonnego w Górnej Austrii

 
Słowa Założyciela

Służenie religii jest służeniem sprawie ojczystej. (KW, 117)