Kalendarz modlitw Listopad 24

Intencja dnia

Aby nasze parafie pielęgnowały nabożeństwo do Maryi, która modliła się wraz z uczniami o zesłanie Ducha Świętego na Kościół w dzień pierwszej Pięćdziesiątnicy i nadal spełnia swoją rolę w zsyłaniu Ducha Świętego na Kościół, na Zgromadzenie i na ludzi, którym posługujemy (art. 217)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za żyjących rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

Za zmarłych członków Prowincji Ontario-Kentucky.

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Jest pokój, kiedy jest jedność z Bogiem i w Bogu

(KW, 122)