Kalendarz modlitw Listopad 27

Intencja dnia

Aby Zgromadzenie prowadziło działalność misyjną tam, gdzie istnieją znaczne potrzeby duchowe i materialne, koncentrując swoją działalność na takim rozwijaniu i kształtowaniu Kościoła lokalnego, które uczyni z niego wspólnotę wiary, nadziei i miłości, zgodnie z jego kulturą. (art. 222)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O błogosławieństwo Boże w pracy dla kierowników formacji i duszpasterzy powołaniowych

Za naszych współbraci zmarłych w ciągu ostatniego roku

Za wspólnotę Domu zakonnego w Słowacji

 
Słowa Założyciela

Poczciwym i świętym zamiarom Bóg dodaje pomocy, a miłość Chrystusowa jest żarliwa, ale i cierpliwa, prosta, ale i roztropna. (KW, 125)