Kalendarz modlitw Listopad 30

Intencja dnia

Aby ochotne i wierne zachowanie Konstytucji, nie co do litery, która zabija, lecz co do ducha, który ożywia, pomogło nam jaśniej i głębiej poznać wolę Bożą i doprowadziło każdego członka Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego do zupełnego poświęcenia się Chrystusowi Zmartwychwstałemu (art. 222)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za wszystkich wiernych zmarłych i za tego, który pierwszy spośród nas umrze

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Andrzeja w Steyr, Austria (w dniu odpustu)

Za naszych współbraci na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech

 
Słowa Założyciela

Mniej pracować nad mechanizmami społecznymi, jak nad ludźmi

(KW, 128)