Kalendarz modlitw Listopad 4

Intencja dnia

Aby nasi zakonnicy pracujący w duszpasterstwie parafialnym troszczyli się o to, by parafia stawała się rodziną zjednoczoną duchem i miłością Chrystusa na wzór pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, gdzie

jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących

(Dz 4,32) (art. 209)
Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Zgromadzenie i naszych przełożonych

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Karola Boromeusza w Norymberdze (w dniu odpustu)

Za dusze tych wszystkich, którzy byli kiedyś członkami Domku Jańskiego i naszej Wspólnoty u jej początków

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

Miłość bliźniego jako fatum kładę za konieczny warunek prawnego bytu Kościoła

(KW, 102)