Kalendarz modlitw Listopad 4

Intencja dnia

Aby nasi zakonnicy pracujący w duszpasterstwie parafialnym troszczyli się o to, by parafia stawała się rodziną zjednoczoną w Duchu i miłości Chrystusa na wzór pierwszej gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, w której ,,jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących'' (Dz 4,32). (art. 212)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Zgromadzenie i naszych przełożonych

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Karola Boromeusza w Norymberdze (w dniu odpustu)

Za dusze tych wszystkich, którzy byli kiedyś członkami Domku Jańskiego i naszej Wspólnoty u jej początków

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

Miłość bliźniego jako fatum kładę za konieczny warunek prawnego bytu Kościoła. (KW, 102)