Kalendarz modlitw Listopad 5

Intencja dnia

Abyśmy, skoro budowanie kościoła Bożego w parafii dokonuje się przede wszystkim poprzez rodzinę, właśnie rodzinę otoczyli szczególną troską, aby jako Kościół domowy odnalazła swoje właściwe miejsce w posłannictwie parafialnym (art. 210)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszą Ojczyznę, o sprawiedliwość i pokój na świecie

Za dusze wszystkich zmarłych Braci Zewnętrznych

Za wspólnotę Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Miłość rozpaliła we mnie i rozjaśniła wszystko, com w różnych czasach czytał w tym przedmiocie i myślał - i zrobiła się jakaś całość

(KW, 103)