Kalendarz modlitw Listopad 7

Intencja dnia

Aby, w duszpasterstwie parafialnym, nasi zakonnicy pracowali nad formowaniem nowego człowieka, co jest wspólnym posłannictwem rodziny i Kościoła. (art. 214)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za nasze Zgromadzenie oraz o powołania

Za zmarłych kierowników Kolegium Stanisława oraz za benedyktynów i jezuitów, którzy wspierali naszych Założycieli materialnie i duchowo.

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Czytać jak najspieszniej - z obudzonym i zaostrzonym ile można umysłem! (KW, 105)