Kalendarz modlitw Listopad 9

Intencja dnia

Aby w naszym duszpasterstwie parafialnym wychowanie dzieci i młodzieży dokonywało się poprzez katechizację, rekolekcje, liturgię i inne formy duszpasterskie oraz aby cała nasza posługa przepojona była radością Tajemnicy Paschalnej (art. 212)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za zmarłych biskupów, członków Zgromadzenia lub ordynariuszów diecezji, w których Zgromadzenie się znajdowało lub znajduje obecnie

Za wspólnotę Domu zakonnego Mszana Górna – Stryszawa

 
Słowa Założyciela

Jedyna wola Boża, którą ludzkość powinna i chce wypełnić i którą wypełnia, jest doskonalenie się, marsz zmierzający ku doskonaleniu w miłości, w mądrości i w sile

(KW, 107)