Kalendarz modlitw Luty 11

Intencja dnia

Abyśmy poznali, że Chrystus, pokonując grzech przez swoją śmierć, umacnia nas, abyśmy i my umierali codziennie dla siebie przez usuwanie ze swego życia grzechu i samolubstwa, przez chętne przyjmowanie wyrzeczeń płynących z dokładnego zachowywania ślubów jak i zawartych w licznych trudnościach i niepowodzeniach codziennego życia. To są liczne krzyże, do dźwigania których zaprasza nas Chrystus Pan (art. 6)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za Kościół św., za Ojca św., za Kościół miejscowy oraz za naszego biskupa diecezjalnego

Za chorych i cierpiących: o orędownictwo Matki Bożej z Lourdes w ich intencjach

Za wspólnotę Domu zakonnego w Poznaniu – Smochowicach

 
Słowa Założyciela

Chciałbym to, za Twoją pomocą (o, Panie) przedsięwziąć: co do mnie dla uspokojenia mych myśli, dla lepszego urządzenia mego życia, dla sprostowania mych stosunków z ludźmi i zamiast gorszenia dla zbudowania ich moją mową i pismem...

(28.12.1834, Paryż)