Kalendarz modlitw Luty 17

Intencja dnia

DZIEŃ ZAŁOŻYCIELI

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

Za naszą Wspólnotę zakonną, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o dalsze błogosławieństwo; za żyjących i zmarłych dobroczyńców; o powołania do naszego Zgromadzenia

 
Słowa Założyciela

Udziela mi Bóg żarliwości... Proszę Go o pomoc, o wyrzucenie pychy i próżności dla przyjęcia starszeństwa, które mi bracia ofiarują... Pierwsza wspólna rada... akt dziękczynienia i oddania się zupełneg o na wolę Boga. ŚLUB DOZGONNEJ I BRATERSKIEJ SPOŁECZNOŚCI