Kalendarz modlitw Luty 18

Intencja dnia

Abyśmy oddawali cześć Maryi, tak jak to uczynił sam Bóg wybiera­jąc ją na Matkę Zbawiciela oraz czyniąc ją Matką Kościoła, który jest Jego Ciałem. Byśmy, zgodnie z naszą tradycją uznawali Maryję za Matkę naszego Zgromadzenia i pamiętali, że jesteśmy szczególnie powołani do szerzenia Jej czci (art. 8)

Wstawiennictwo:
We pray for
Urodziny
Zmarli
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich, strapionych kuszonych i konają­cych

Za Siostry Zmartwychwstanki i ich apostolaty

Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii

 
Słowa Założyciela

Dzięki Ci po trzykroć dzięki za doprowadzenie mnie nareszcie do źródła najczystszej prawdy, arki Nowego Przymierza!

(28.12.1834, Paryż)