Kalendarz modlitw Luty 21

Intencja dnia

Aby, przez swoje życie apostolskie, Zgromadzenie uczestniczyło w Chrystusowym posłannictwie nauczania i uświęcania, zakładając w sercach ludzkich Jego królestwo (art. 9)

Wstawiennictwo:
We pray for
Intencje

O Boże błogosławieństwo dla prac Międzynarodowej Komisji Formacji

Za członków wszystkich komisji prowincjalnych i regionalnych

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Krzyża na Rennwegu w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

Dzięki Ci, po trzykroć dzięki, o miłosierny Boże! Dodawaj mi Twojej łaski, aby to moje nowe przymierze z Twoim Kościołem, z Tobą było już na wieki

(10.01.1835, Paryż)