Kalendarz modlitw Luty 25

Intencja dnia

Aby Zgromadzenie, w pełnieniu swojej misji było posłuszne Ojcu św. i aby żywiło dla niego uczucie synowskiej czci, a mocą ślubu posłuszeństwa uznawało Go za swojego najwyższego przełożonego (art. 9)

Wstawiennictwo:
We pray for
 
Intencje

Za nasze Zgromadzenie na całym świecie, za kurię generalną, kurie prowincjalne i regionalną

O nowe powołania i za tych, zastanawiają się nad wstąpieniem do naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego Castrop-Rauxel

 
Słowa Założyciela

Pragnę, o Boże, ach pragnę, prowadzić życie świętsze, ale czuję, że nie dopnę tego bez Twojej miłościwej łaski! Udziel mi jej, nieskończenie dobry Boże!

(13.01.1835, Paryż)